News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

EQUILIBRIUM

02.02.2020 19:00 (
)

Event Details

In support of Equilibrium’s upcoming release “RENEGADES”, the band will tour Europe in early 2020 to present the new material to their fans! Direct support will come from German dark-rock band LORD OF THE LOST and melodic death metallers NAILED TO OBSCURITY!

EQUILIBRIUM state:
"We cannot wait to hit the road again to spread our music and the message behind it across these beautiful countries. We are very proud to have "Lord of the Lost", "Nailed to Obscurity" and "Oceans" on board for this tour. All these bands are very unique and we think this whole package will guarantee a very special experience that you don't want to miss!”

LORD OF THE LOST add:
“We are very much looking forward to this tour with Equilibrium, because it means not only an exciting musical combination of both bands, but also the discovery of new territory, not only in the form of new countries and cities, but especially through a partly new audience for us. We are convinced that both bands will inspire the fans of the other band and can't wait to set off with Equilibrium."

NAILED TO OBSCURITY comment:
"During the first tour right after the release of our latest album „Black Frost”, we played in front of so many different and great people, and we can’t await to spread our songs even further. We are extremely looking forward to this tour and are counting the days until it finally starts!”


 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.