News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

SABATON

04.05.2019 20:00

Event Details

Sabaton, the ”Swedish War Machine” led by frontman Joakim Brodén – who is proud of his Czech citizenship – have prepared another great concert for their Czech fans.

The band is planning a special show which will be part of Europe's greatest celebration of the end of WWII: Liberation Festival Pilsen, and will be held on May 4 2019 in Lochotin amphitheatre.


It is certainly going to be a spectacular event, and as Joakim said in the official invitation video made specially by Sabaton for this particular occasion, he has always wanted to participate in this festival.


The whole band is looking forward to this exceptional event in Pilsen and the members are determined to perform their best for this very special occasion. • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 18:00   otevřeno | doors open

  20:00 - 20:50 Citron

  21:20 - 22:50 Sabaton