News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

Delain

26.11.2019 19:00 (
)

Event Details

Delain headlines a tour with a stop in Prague, bringing a special guest - Arkona!

Dutch symphonists have been spreading their melodic sound for over 10 years and have built a truly stellar reputation on the symphonic scene all around the world. To date, they have released five albums, two EPs and a live DVD with great guests like Sharon Den Adel (Within Temptation), Marco Hietala (Nightwish) or Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

The sextet fronted by singer Charlotte Wessels and keyboardist Martijn Westerholt released a compilation EP "Hunter's Moon" in February 2019, a follow up to the successful "Moonbahter" which offers four new songs and another ten the band played during their last year's tour. Delain plans an extensive tour "The Masters of Destiny" and will also come to Prague, Czech Republic. They will perform in Palác Akropolis on November 26.

And they will not be alone,  supporting them will be Russian folk metal legend, Arkona!

So don't miss it! • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.