News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

Avantasia

02.04.2019 20:00

Event Details

Tobias Sammet and his metal opera Avantasia will visit Prague as part of the MOONGLOW WORLD TOUR 2019 World Tour.

Avantasia is a metal opera project led by the fantastic lead singer of Edguy, Tobias Sammet.

In the recent years, Avantasia has earned millions of fans all around the world with their epic concerts, combining opera and rock.

After sold out concerts of the „Ghostlights World Tour 2016/2017“ in Asia, America and Europe, the band comes back with an even more opulent show to introduce the new album MOONGLOW, to be released in January 2019.

And so next year you will be able to enjoy the most successful symphony-rock event in Prague for the first time! The tour will stop in Forum Karlin, Prague on April 2, 2019. 

AVANTASIA - MOONGLOW WORLD TOUR 2019 will surely be one of the biggest rock events in 2019, so do not miss it!


 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.