News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

URIAH HEEP

16.02.2019 20:00

Event Details

British rock legend URIAH HEEP returns to the Czech Republic in February to present their new album!


The legendary URIAH HEEP dictated 

 together with Led Zeppelin, Black Sabbath and Deep Purple the development of hard rock in the 70's!


These rock giants have been on the hard rock scene for nearly fifty years, but their perfect, classic rock still holds a strong position and they really live their dream! They certainly have not lost the energy and the new album is yet another proof. The 25th album with fitting name "Living The Dream" was released via Frontiers Music on September 14 and the band is already looking forward to seeing the fans and playing the new material all over the world!


URIAH HEEP will also come to the Czech Republic early next year. Save the date for February 16, Sports Hall in Hluk! Expect special guests!


Don't miss it!



 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 18:30 doors

  20:00 – 21:00 Reflexy Original

  21:30 – 23:30 Uriah Heep