News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

TARJA TURUNEN & STRATOVARIUS

21.10.2018 19:15

Event Details

The double headliner tour of Tarja Turunen & Stratovarius entitled "A Nordic Symphony 18" is coming to Prague this fall!

There is no doubt that when the queen of metal and symphonic opera scene and definitely the most famous female voice from Finland, Tarja Turunen with her band, joins forces with the most famous power metal band, Stratovarius, known for their unique mix of progressive metal and catchy melodies, something very special can be expected!

The two world-renowned icons have decided to set on "A Nordic Symphony 18" tour together and they will perform in Prague on October 21 in the forum Karlín.

Expect a unique experience and truly extraordinary performance by these two Finnish artists so do not miss your chance! Tarja will introduce her new live album "Act II" and Stratovarius is also preparing a special treat for the tour.


 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 18.30 Doors

  19.15-19.45 Serpentyne

  20.15-21.30 STRATOVARIUS

  22.00 - 23:15 TARJA