News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

SERENITY & VISIONS OF ATLANTIS

21.02.2018 20:00

Event Details

Let yourself to be seduced by symphonic metal! SERENITY and VISIONS OF ATLANTIS plan "Symphonic Metal Nights 2018" tour, which will visit 13 European cities and Prague is one of them! The concert will take place on February 21 in Nová Chmelnice club, Prague. The headliners of the evening will be the symphonic masters SERENITY and VISIONS OF ATLANTIS will perform as a special guest with the talented singer Clementine. Operatic SLEEPING ROMANCE and Celtic EVENMORE will open for them. All the bands are going to perform their new material as well as the popular hits! Don't miss it!


 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 19:00 Doors

  19:30 - 20:00 EVENMORE

  20:15 - 20:45 SLEEPING ROMANCE

  21:05 - 21:50 VISIONS OF ATLANTIS

  22:10 - 23:50 SERENITY