News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

POWERWOLF

03.11.2018 19:00

Event Details

The metal pack POWERWOLF is coming to Prague this fall! 


German heavy metal beasts POWERWOLF announce a "Wolfsnächte Tour 2018" for the end of this year. With a new album under their belt, the wolves will tour the biggest European cities to celebrate with the fans.

Matthew Greywolf describes "Get ready for an amazing stage show and crazy nights full of metal madness."

The Czech show will take place in Prague, Forum Karlin on November 3.

POWERWOLF will be accompanied by exceptionally strong bands - Swedish melodic metal AMARANTHE and German hardcore KISSIN' DYNAMITE. Expect unreal show and crazy experience, so don't miss out!
 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 17:30 – Doors

  19:00 - 19:40 – KISSIN 'DYNAMITE 

  20:00 - 20:50 – AMARANTHE

  21:20 - 23:20 – POWERWOLF