News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

Kataklysm

21.10.2018 19:30

Event Details

The Canadian striking band KATAKLYSM joins the Swedish legendary HYPOCRISY for a European tour with a stop in Zlín!

Montreal icon KATAKLYSM, led by Maurizio Iacon,  teams up with the Swedish death metal band HYPOCRISY with Peter Tägtgren to go on a tour after several years!
The Canadian formation will perform the new album Meditations, released on June 1 through  Nuclear Blast.

The joint tour »Death...Is Just The Beginning« starts in autumn and the Czech stop will take place on October 21 in the Masters of Rock Café, Zlín.

The melodic black metal The Spirit is announced as a forerunner. Don't miss out on this outstanding show and secure your tickets now!
 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 18:30 Doors

  19:30 - 20:05      The Spirit 

  20:30 - 21:35      Hypocrisy 

  22:05 - 23:10      Kataklysm