News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

Coreleoni

15.11.2018 19:30

Event Details

The new project CORELEONI will premiere in Prague! 


GOTTHARD guitarist Leo Leoni has fulfilled his dream and on the 25th anniversary of the 1st GOTTHARD album announced his first solo project. The debut  "The Greatest Hits - Part 1" was released in February and it tributes and revives the masterpieces like DOWNTOWN, FIREDANCE, HIGHER, HERE COMES THE HEAT, IN THE NAME, RIDE ON, LET IT BE, ALL I CARE FOR. Album also includes a new song "Walk On Water". 


The new grouping CORELEONI together with the singer Ronnie Romero of Rainbow and seasoned musicians Heno Habegger, Jgor and Milo Merker brings up a lot of emotions, memories and joy for the rock fans!


The band will premiere in the Czech Republic in the Nová Chmelnice club in Prague on November 15. Don't miss the old hits in the new coat!


 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do prostoru konání akce není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 
 • Ban of bringing beverages to the VIP balcony. Except for beverages in sealable PET bottles. Please, lock your bags and coats up.
 • 19:00   DOORS

  19:30 – 20:15   REDEEM

  20:30 – 21:15   MAD MAX

  21:45 – 23:15   CORELEONI