News
About Festival
LINE UP
Bands
E-shop
Tickets
Contacts
0
Cart

2023 - METALFEST OPEN AIR - parkováníProvozní řád parkoviště

 • Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu a na parkovištích.
 • Myslete na to, že vaše auto není trezor.
 • Stanování je povoleno jen ve vyhrazených a označených kempech.
 • Vedle auta/karavanu nelze mít postavený stan.
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Jste povinni respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu události nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání události!
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry události. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům události za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu události, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka události.